Tegoroczna, piąta już edycja Łódź Design rozpocznie się 20 października 2011 roku. W ciągu czterech lat festiwal z lokalnej, składającej się z kilku wystaw, imprezy urósł do rangi największego w Polsce wydarzenia prezentującego szeroko rozumiany design. Dzięki udziałowi wysokiej klasy specjalistów i międzynarodowej publiczności zyskał renomę na świecie. Ten czas pozwolił także na jasne zdefiniowanie jego charakteru i struktury. Centralnym punktem Łódź Design jest zawsze tematyczny program, składający się z dwóch lub trzech wystaw kuratorskich, a jego dopełnienie i rozwinięcie stanowi otwarty i bogaty repertuar wydarzeń towarzyszących.

Festiwal spełnia także niezwykle ważną funkcję integracyjną. Przede wszystkim stwarza możliwość dla spotkania środowiska biznesu i kreacji. Jednocześnie prezentuje różnorodne dyscypliny, które określa się słowem „design” – od wzornictwa przemysłowego, przez art i craft design, projektowanie graficzne, architekturę, aż po modę. Pozwala także na spotkania grup i stowarzyszeń profesjonalistów z różnych dziedzin, którzy biorą udział w współtworzeniu festiwalu.

W roku 2011 hasłem festiwalu Łódź Design jest Zmiana!. Wybór takiej myśli przewodniej ma odzwierciedlić i zwrócić uwagę na zmiany w myśleniu o projektowaniu, których jesteśmy świadkami i w których uczestniczymy. W Polsce świadczą one o dojrzewaniu i rozwoju rynku, w jakim twórca i jego projekt funkcjonuje. W szerszej perspektywie temat główny, akcentuje zmieniające się społeczne potrzeby, a razem z nimi oczekiwania w stosunku do designu, a więc i do projektantów. Przed designerami stają nowe wyzwania: projektować i produkować mniej lecz mądrzej, lokalnie zamiast globalnie, ponadczasowo zamiast trendy. Te apele to nie kwestia chwilowej mody, lecz konieczności, jeżeli chcemy, aby Ziemia służyła także kolejnym pokoleniom. Wynikają one z ogólnych zmian dokonujących się we współczesnej kulturze, konieczności świadomego kreowania estetyki naszego środowiska życia, myślenia o przyszłości otaczającej nas natury. „Ekologia” i „zrównoważony rozwój” to hasła nadużywane dziś równie często jak samo słowo „design”. I dlatego też zależy nam, żebyśmy zaczęli używać ich świadomie i mądrze. Hasła re-use, re-duce, re-cycle nie są wcale tak trudne jak się wydaje, ale też nie sprowadzają się jedynie do „grzebania w śmieciach”. To także biotechnologie, art&science, mikroarchitektura i wiele innych zjawisk pozornie z designem niezwiązanych. Możemy i powinniśmy mówić o zmieniającym się świecie. Możemy też czynnie w tych zmianach uczestniczyć, opisywać je i komentować. I między innymi taką rolę wyznaczamy festiwalowi.

W programie głównym Zmiana! zaprezentowane zostaną wystawy projektowania 2D i 3D, architektury, designu polskiego i międzynarodowego. Kuratorzy stawiają w swoich projektach tezy i zadają pytania. Na niektóre udzielają odpowiedzi, innych musimy poszukać razem z nimi. W programie festiwalu nie zabraknie stałych, sprawdzonych w poprzednich latach formatów: przeglądu międzynarodowych szkół designu, konkursu make me!, przeglądu portfolio, który w zeszłym roku z sukcesem zadebiutował, tematycznych bloków wykładowych, pokazów filmów, dyskusji i warsztatów.

Wzrastające zainteresowanie projektantów spowodowało, że po raz pierwszy ogłaszamy konkurs na wydarzenia i wystawy Programu Otwartego – zgłaszane projekty powinny korespondować z założeniami tematu Programu Głównego.

Zmiana! ma także dodatkowe znaczenie symboliczne. Festiwal po raz pierwszy odbędzie się poza siedzibą organizatora – Łódź Art Center. Niezwykłe przestrzenie dawnych fabryk włókienniczych Scheiblera od tego roku zostają poddane procesowi rewitalizacji. To dobra i wyczekiwana wiadomość, ale także wyzwanie – zarówno dla organizatorów, jak i dla projektantów i kuratorów. To także szansa rozwoju dla festiwalu i możliwość eksperymentowania z nietypowymi przestrzeniami łódzkimi.

Zapraszamy do współpracy projektantów, kuratorów i ośrodki designu. Zapraszamy producentów, naukowców i dystrybutorów. Zapraszamy na festiwal Łódź Design 2011 w dniach 20-30 października.

Prezentacja Łódź Design Festival 2011