make me! to nie tylko konkurs, ale jeden z fundamentów Łódź Design Festiwal i jego wizytówka. Celem organizatorów jest dotarcie do środowiska młodych projektantów również za granicą i uczynienie z make me! imprezy o zasięgu międzynarodowym. Konkurs ma na celu danie szansy młodym twórcom na zaprezentowanie, nierzadko po raz pierwszy, swoich pomysłów oraz poddanie ich fachowej ocenie i krytyce. Dwie dotychczasowe edycje make me! pokazały jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy. Ilość nadsyłanych zgłoszeń rośnie z każdym rokiem.

edycja 2011

edycja 2010

edycja 2009

edycja 2008