Projektowanie dla zmiany. Z doświadczeń brytyjskiego Design Council, Weronika Rochacka

Weronika Rochacka przedstawi działania brytyjskiego Design Council ukazujące, jak design może wpływać na zmiany w firmach komercyjnych, biurach transferu technologii na uczelniach wyższych oraz w instytucjach sektora publicznego. Działania Design Council opierają się na programach mentoringowych we współpracy z najwyższej klasy specjalistami w zakresie design management, tzw. Design Associates, którzy pomagają firmom oraz różnego typu organizacjom zrozumieć rolę designu jako strategicznego narzędzia pozytywnych zmian. Design Council prowadzi również serię projektów demonstracyjnych, skupionych na istotnych problemach społecznych, takich jak m.in. opieka zdrowotna, starzejące się społeczeństwo, rosnąca przestępczość oraz rozwój zrównoważony.

Więcej informacji: www.designcouncil.org.uk

Weronika Rochacka
Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również studia w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania w sektorze kreatywnym ze specjalizacją w zakresie edukacji design management. W brytyjskim Design Council pracuje od 2007 r. Prowadziła projekty związane z edukacją m.in. w ramach kampanii „Good Design Practice”. Obecnie zajmuje się rozwijaniem współpracy z brytyjskimi i międzynarodowymi organizacjami sektora projektowego oraz grupą tzw. Design Associates, specjalistów w zakresie zarządzania designem, współpracujących z Design Council przy programach wsparcia dla biznesu, nauki oraz sektora publicznego.