Panel dyskusyjny wokół książki Romualda Loeglera, Miasto to nie architektoniczna zabawa, Romuald Loegler

Jakość publicznych przestrzeni jest odczytywana nie tylko poprzez praktyczne walory, ale też kategorie estetycznych i emocjonalnych doznań, niejednokrotnie decydujących o akceptacji przestrzeni jako przyjaznej człowiekowi. Wspomniane emocjonalne i estetyczne przeżycie przestrzeni, jej pozytywne oddziaływanie na jakość życia, fizyczny i intelektualny rozwój człowieka uzależnione są w dużej mierze od jakości architektury. Książka “Miasto to nie architektoniczna zabawa” próbuje zwrócić uwagę na istotne zagadnienia związane z kreowaniem, użytkowaniem i przeżywaniem miasta – ważnymi aspektami determinującymi jakość przyjaznego człowiekowi środowiska zbudowanego.

Autor nawiąże do przedstawianego w ubiegłym roku projektu: Piotrkowska+