Po co to komu? – informacja w przestrzeni publicznej, Justyna Kucharczyk

Jako użytkownicy przestrzeni publicznej chcemy być samodzielni i czuć się bezpiecznie, a w tych potrzebach powinny wspomóc nas systemy informacji wizualnej. Często jakość i spójność istniejących rozwiązań budzi wątpliwości, jednak na przestrzeni ostatnich 10 lat bardzo wiele się zmieniło. Wzrost świadomości inwestorów i projektantów znajduje odzwierciedlenie w wielu dobrych realizacjach.
Nurtujące są jednak dwa pytania:
– Czy to, że powstają rozwiązania systemowe z zakresu informacji, jest manifestowaniem potrzeb i możliwości czy rzeczywistą troską o siebie wzajemnie?
– Jakie błędy popełniamy najczęściej i z czego one wynikają?

Justyna Kucharczyk
Absolwentka Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1997), dyplom w Katedrze Komunikacji Wizualnej. W 1997 r. podjęła prace w ASP Katowice jako asystent Pracowni Projektowania Form Przemysłowych. Od 2001 prowadzi Pracownię Podstaw Komunikacji Wizualnej, a od 2009 Pracownię Projektowania Systemów Informacji Wizualnej. W czerwcu 2011 obroniła doktorat na WFP w Krakowie. Realizuje prace projektowe z zakresu całościowej identyfikacji firm i projektowania systemów informacji wizualnej. Bierze udział w wystawach, akcjach artystycznych i promocyjnych ASP, sympozjach i konferencjach oraz prowadzi warsztaty z zakresu projektowania.