Treść, przekaz i forma, Katarzyna Worpus-Wrońska

Dla projektanta treść, przekaz i forma stanowią jedność i decydują o głębi oraz znaczeniu komunikatu werbalnego. Typografia to jego wizualna interpretacja, która powinna być jednocześnie słyszalna i odczuwalna na poziomie emocji lub doświadczenia. Poparciem tej tezy jest analiza typograficznych prac wybranych projektantów.

Katarzyna Worpus-Wrońska
Absolwentka wydziału Grafiki i Malarstwa na ASP w Łodzi (2006 r.) oraz Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi (2007 r.). Studiowała grafikę wydawniczą oraz fotografię w Szkole Výtvarných Umení w Bratysławie. Szkoliła się na stażach w strategicznej agencji Carré Noir oraz studiu Undo-Redo w Paryżu. Od roku 2009 jest współwłaścicielką studia komunikacji wizualnej Grafixpol, które prowadzi wspólnie z Janem Worpusem-Budziejewskim.  W działalności projektowej Grafixpolu jednakowo ważna jest jasność komunikatu, funkcjonalność oraz przekaz emocjonalny i intelektualny.