Zmiana i trwanie, Józef Mrozek

ZMIANA stała się w ostatnich latach pojęciem bardzo popularnym. Świadczy o tym choćby poświęcona temu ilość konferencji naukowych, programów artystycznych, artykułów w prasie. Sam termin stał się czymś w rodzaju wytrycha, otwierającego wszystkie drzwi. A przecież ZMIANA nie jest zjawiskiem nowym, z którym stykamy się od niedawna – przeciwnie, towarzyszy nam od zawsze. W istocie to, co czyni ją dla nas interesującą, to jej przyspieszenie i powiększający się obszar oddziaływania. Natomiast to, co mnie najbardziej tu interesuje, to jej relacje z TRWANIEM. Te dwa pojęcia są ze sobą nierozerwalnie związane, a znaczenie tego związku odnajdujemy także w designie. Każdy nowy projekt jest ZMIANĄ, ale jego produkcja – wszystko jedno, czy realna, czy wirtualna –prowadzi do TRWANIA. Jaka jest długość TRWANIA? Czy powiązana jest z tempem ZMIAN? Czy TRWANIE ma większą wartość niż ZMIANA? Może nie zdążymy odpowiedzieć na te pytania, ale chyba warto je zadać. 

dr Józef A. Mrozek
Historyk sztuki i wzornictwa przemysłowego. Od 1978 roku pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, do 2004 w Międzywydziałowej Katedrze Historii i Teorii Sztuki, a od roku 2005 jest kierownikiem Zakładu Historii i Teorii Designu na Wydziale Wzornictwa. Wykładał w wielu uczelniach zagranicą, przede wszystkim w USA i Wielkiej Brytanii. W latach 1999-2003 redaktor naczelny miesięcznika Meble Plus, obecnie współpracuje z kwartalnikiem 2+3D. Autor licznych publikacji poświęconych wzornictwu, sztuce użytkowej i architekturze. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Design History Society.