STGU na Łódź Design. Czy wszystko jest już zaprojektowane?, Agata Szydłowska

Prezentacja przedstawi pomysł i założenia kryjące się za tegoroczną wystawą Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej. Będzie też próbą odpowiedzi na zawarte w tytule wystawy pytanie: czy wszystko w Polsce jest już zaprojektowane, a może nawet prze-projektowane? Jaka jest rola i miejsce polskich grafików w przeestetyzowanym i sytym współczesnym świecie? Czy nadal horyzonty polskiego myślenia projektowego wyznaczane są przez standardy importowane z tak zwanego Zachodu, czy też twórcy grafiki próbują poszukiwać własnej tożsamości w dizajnie?

Agata Szydłowska
Kuratorka i krytyczka dizajnu. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. W Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN przygotowuje pracę doktorską na temat związków polskiego projektowania graficznego po 1945 roku z tożsamością narodową. Od bieżącego roku akademickiego współpracuje z poznańską School of Form prowadząc zajęcia w ramach bloku antropologii dizajnu. Publikuje m. in. w „2+3D”. Interesuje się społecznym i politycznym funkcjonowaniem dizajnu oraz metodologią badań nad projektowaniem graficznym i jego historią.