Przekierowanie. O zmianie w architekturze, Jarosław Trybuś

Architektura dysponuje dziś nieograniczonymi możliwościami technologicznymi, a jednak wydaje się zniewolona przyzwyczajeniami, których źródła tkwią w odległej przeszłości. Trwałość, której wymaga się od architektury, staje się ciężarem i antywartością w czasach szybkich zmian zachodzących we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności. Czas najwyższy skierować myśli architektów, inwestorów, decydentów i nas wszystkich – odbiorców – na nowe tory, czas na dostosowanie sztuki budowania do wymogów naszych zmiennych czasów – czas na przekierowanie. Ma ono różnorodne oblicza. Od zielonych miejskich upraw, obrastających stare mury i miejskie nieużytki, przez zupełnie nowe miejsca pracy i edukacji, aż po wyrafinowanie projektowania parametrycznego i idącą w ślad za nimi nową estetykę.

Jarosław Trybuś
Współzałożyciel fundacji Centrum Architektury. Polski historyk sztuki, krytyk architektury, wykładowca, kurator. Publikował w wielu magazynach architektonicznych i kulturalnych. Pracownik Instytutu Stefana Starzyńskiego w Warszawie, związany z Galerią Miejską Arsenał w Poznaniu i Wydziałem Architektury Politechniki Lubelskiej. Prowadzi serie wykładów autorskich na tematy architektoniczne. Jego zainteresowania koncentrują się wokół architektury niezrealizowanej. Przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. Marty Leśniakowskiej „Warszawa niezaistniała. Niezrealizowane projekty urbanistyczne i architektoniczne 20-lecia międzywojennego””. Kurator wystaw w Polsce i zagranicą. W 2008 był wraz z Grzegorzem Piątkiem kuratorem wystawy w pawilonie polskim „Hotel Polonia. The Afterlife of Buildings/Budynków życie po życiu” na XI Biennale Architektury w Wenecji (2008), nagrodzonej Złotym Lwem za najlepszą ekspozycję narodową. Jest laureatem Medalu Młodej Sztuki w dziedzinie krytyki artystycznej (Poznań 2006), Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za 2008 rok, oraz Dyplomu Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie (2009).