Ukraina. Mój kawałek tej drogi, Ksenia Kaniewska

Wykład stanowi integralną część projektu “…i obudziłem się w Europie”, na który składa się część praktyczna (ekspozycja prac młodego ukraińskiego designu) oraz teoretyczna (wykład). Ksenia Kaniewska opowie o warunkach polityczno-ekonomicznych, które doprowadziły do stanu, kiedy w kraju o – zdawałoby się – doskonałym zapleczu edukacyjnym nie wiemy, czy tak naprawdę możemy mówić o zjawisku takim, jak „ukraiński design”. Zjawisko to krystalizuje się tak naprawdę dopiero w ciągu ostatnich dwóch dekad, czyli od momentu odzyskania przez Ukrainę niepodległości. Druga część wykładu jest zapisem wielokrotnych podróży, które w efekcie pozwoliły sprowadzić wystawę do Polski. To przede wszystkim przybliżenie sylwetek poszczególnych projektantów, ich środowiska, warunków życia i pracy, pokazanie warsztatu współczesnego projektanta na Ukrainie. To także migawki, kadry z ich miast, miejsc, obrazy inspiracji, codzienne ścieżki. To znów klucz do zrozumienia stanu zjawiska. Ważnym elementem owej podróży jest sama droga do Polski. Z racji tego, iż prace sprowadzane są z kraju, który nie należy do Unii Europejskiej, gdzie wciąż obowiązują wizy, a na granicach kwitnie korupcja, dopuszczać należy wszelkie możliwe scenariusze. Kurator wystawy jest obecny w tych wszystkich momentach. Stoi z boku, jest niejako obserwatorem tej egzotycznej podróży, a z drugiej strony sam bierze udział w projekcie, który jest z założenia otwarty, którego scenariusz nie posiada zakończenia. Ono dopisze się samo. O egzotyce podróży stanowi owa zagadka. Jest tu wyraźne nawiązanie do postmodernistycznej literatury ukraińskiej, zjawiska karnawalizacji i burleski.

Ksenia Kaniewska
Historyk sztuki i absolwentka wydziału Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także podyplomowe studia kuratorskie na wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, których zwieńczeniem była dyplomowa wystawa „Szczyt bohaterów” pod kierunkiem Andy Rottenberg. Działając na pograniczu sztuki i literatury, zafascynowana ukraińskim postmodernizmem, za obiekt swoich badań przyjęła pokolenie transformacji. Interesuje ją polityka genderowa krajów byłego bloku wschodniego. Prowadzi akcje mające na celu nagłośnienie problemu represjonowania artystów (przede wszystkim Białoruś i Ukraina). Powołała nieformalną grupę teatralną dla promowania młodej sztuki i literatury ukraińskiej.  „…I obudziłem się w Europie” jest jej autorskim projektem. Wyraża w nim sprzeciw wobec zachodocentryzmu Europy, która we wszystkich dziedzinach życia wytyczyła sobie własne granice, zapominając, że jej integralną częścią są także kraje położone na wschód od Bugu. Prywatnie, siostra projektanta Janusza Kaniewskiego. Urodziła się i mieszka w Warszawie.

 

 

historyk sztuki i absolwentka wydziału Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także podyplomowe studia kuratorskie na wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, których zwieńczeniem była dyplomowa wystawa „Szczyt bohaterów” pod kierunkiem Andy Rottenberg. Działając na pograniczu sztuki i literatury, zafascynowana ukraińskim postmodernizmem, za obiekt swoich badań przyjęła pokolenie transformacji. Interesuje ją polityka genderowa krajów byłego bloku wschodniego. Prowadzi akcje mające na celu nagłośnienie problemu represjonowania artystów (przede wszystkim Białoruś i Ukraina). Powołała nieformalną grupę teatralną dla promowania młodej sztuki i literatury ukraińskiej.  „I obudziłem się w Europie” jest jej autorskim projektem. Wyraża w nim sprzeciw wobec zachodocentryzmu Europy, która we wszystkich dziedzinach życia wytyczyła sobie własne granice, zapominając, że jej integralną częścią są także kraje położone na wschód od Bugu. Prywatnie, siostra projektanta Janusza Kaniewskiego. Urodziła się i mieszka w Warszawie.