Prosto z ulicy. Street art a globalny przemysł kulturowy, Łukasz Biskupski

Street art można uznać za jedno z najważniejszych zjawisk kultury współczesnej. Panuje moda na sztukę uliczną. Mnożą się albumy fotograficzne, strony internetowe, wystawy, zorganizowane akcje tworzenia murali i graffiti, a niektórzy twórcy streetartu – tacy jak Banksy czy Shepard Fairey – osiągnęli popularność porównywalną do gwiazd show biznesu. Uliczne praktyki artystyczne, wraz z towarzyszącymi im obszarami, takimi jak projektowanie graficzne czy moda, tworzą nową konstelację kulturową z własną siecią instytucji, „aktorów” i odbiorców. Ostatnie zdanie będzie punktem wyjścia wykładu, w którym Łukasz Biskupski postara się pokazać związek popularności streetartu z nowym, zdemokratyzowanym modelem produkcji kulturowej, charakteryzującym się schyłkiem uprzywilejowanej pozycji sztuki, rozwojem kultury 2.0 i popularnością dyskursu o przemysłach kreatywnych.

Łukasz Biskupski
Kulturoznawca, doktorant w Instytucie Kultury i Komunikowania Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, wiceprzewodniczący łódzkiego Stowarzyszenia Topografie. Zajmuje się kulturą wizualną XX wieku i studiami miejskimi. Mieszka w Łodzi.