Benjamin Hubert (Wielka Brytania)
www.benjaminhubert.co.uk
www.viaduct.co.uk

Światło z komina (2009)

glina garncarska, terakota, piasek, białe szkliwo
odlew z masy lejnej

„Światła z komina” produkowane są przez Viaduct Furniture w walijskiej pracowni garncarskiej jako odlewy z masy lejnej, przy użyciu lokalnie pozyskiwanej białej gliny. Lampy są następnie ręcznie malowane za pomocą masy terakotowej, zawierającej 25% piasku. Proces malowania odbywa się na kole garncarskim.

Producent: Viaduct