Aleksandra Barańska
www.aleksandrabaranska.daportfolio.com

Metro (2011)
maty bambusowe, gazety, taśma

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Wydział Tkaniny i Ubioru, Wzornictwo, Pracownia Tkaniny Eksperymentalnej, III rok
Opiekun: prof. dr hab. Lidia Choczaj
www.asp.lodz.pl

Tkanina eksperymentalna wykonana z bambusowych mat przeplatanych kawałkami kolorowych gazet i białej taśmy klejącej. Tkanina „Metro” może stanowić rodzaj ściany, dzielącej przestrzeń wnętrza.