Anna Szklińska

Wiwat Obojętność! (2010-2011)
tkanina z drugiej ręki, technika własna

Politechnika Koszalińska
Instytut Wzornictwa, Wzornictwo Przemysłowe, Pracownia Projektowania Produktu, dyplom 2008
www.wzornictwo.tu.koszalin.pl

Czym innym jest tkanina, jak nie materią położoną w najbliższej człowiekowi przestrzeni? Nosi w sobie tajemnicę, swój własny ciężar i ciepłotę naszego ciała, jego zapach… Jest chłonna, posłuszna, nieczysta. Jest jak nasze wnętrze.