Anna Kruk (Polska)
www.aniakruk.com

Projekt: 100YEARS.PL (2011)
strona www, animacja flash

Projekt 100YEARS.PL to strona internetowa przeznaczona do celów edukacyjnych. Zawiera informacje na temat struktury narodowościowej Polski i zmian, jakie w niej zachodziły na przestrzeni ostatnich 100 lat. Za pomocą jasnego kodu wizualnego oraz prostych animacji tłumaczy złożone informacje i procesy w sposób atrakcyjny dla współczesnego użytkownika.