Noisy Coat / Płaszcz dźwięku (2010)

„Płaszcz dźwięku” to modny element stroju performera. Projekt ten jest owocem współpracy pomiędzy showroomem Kepp oraz Kitchen Budapest. Jego twórcy pragnęli przypomnieć odbiorcom ceniącym modę, że jej tworzenie wymaga dużo zachodu. W tym celu nagrano dźwięki wydawane przez różne urządzenia wykorzystywane w szwalni (maszyny do szycia, żelazka, wieszaki, itd.) oraz wszelkie odgłosy otoczenia, co miało na celu stworzenie interaktywnej kompozycji dźwięków, ożywianej przez tancerza. Jego ruchy wyzwalają i modulują dźwięki. Cały projekt polega na pokazaniu ubrań i mody w nowym świetle. Uznaliśmy, że jeśli chcemy być wierni sobie, muimy stworzyć „czujący” strój, więc posłużyliśmy się materiałem przewodzącym, by wyposażyć płaszcz w czujniki nacisku i uginania. Na wystawie prezentujemy płaszcz i dźwięki nagrane podczas wcześniejszego pokazu.