Subjective Atlas of Hungary / Subiektywny Atlas Węgier (2010-2011)

„Subiektywny Atlas Węgier” powstał w grudniu 2010 r. dzięki zaangażowaniu 40 osób i młodego węgierskiego grafika. Uczestnicy dwutygodniowego warsztatu zostali wybrani po otwartym naborze.
Celem projektu było stworzenie „Subiektywnego Atlasu Węgier”, podobnego do wcześniejszych międzynarodowych publikacji tego („Subiektywny Atlas Palestyny”, „Subiektywny Atlas Serbii” oraz „Subiektywny Atlas Holandii”). Edycja węgierska nawiązuje do oryginalnego pomysłu holenderskiej projektantki Annelys de Vet, która tworzy atlas we współpracy z lokalnymi autorami.

Atlas przedstawia współczesne Węgry z perspektywy wizualnej. Celem autorów było stworzenie zróżnicowanego, ciekawego i atrakcyjnego wizualnie obrazu Węgier oraz ich tożsamości narodowej i kulturowej.