SubMap (2010-2011)
oprogramowanie, wideo

SubMap to wirtualnie zniekształcona mapa Budapesztu, której wygląd zmienia się zależnie od miejsca, w którym znajdują się badacze biorący udział w projekcie.

Mapa sama w sobie jest medium obiektywnym, ale chcieliśmy pokazać miasto z naszej perspektywy, tak, by mapa dawała dostęp do informacji wizualnych na temat tego, jak żyjemy i gdzie się udajemy. Podlega ona nieustannym zmianom i zniekształceniom, w miarę naszego przemieszczania się po mieście. Chcielibyśmy prześledzić i zwizualizować unikalny sposób, w jaki wykorzystujemy miasto. Dzięki aplikacji Foursquare możemy ciągle dodawać współrzędne miejsc, do których chodzimy. Program rejestruje je i przetwarza w siły, zniekształcające mapę Budapesztu. Miejsca te są następnie traktowane jako epicentra tych niezwykłych, sferycznych i perspektywicznych zniekształceń, a miejsca, które są bliżej nas, wydają się większe.