Aukcja Dizajnu  (2011)

Aukcja Dizajnu oraz poprzedzająca ją wystawa łączą w sobie dwa cele – popularyzację polskiego wzornictwa oraz sprzyjanie idei kolekcjonowania dizajnu. Wystawa przedaukcyjna to wybór kilkudziesięciu autorskich przedmiotów, powstałych od lat 30. XX w., przez kolejne dekady, aż do czasów współczesnych – przekrojowa prezentacja najważniejszych zjawisk i kierunków w polskim wzornictwie, w kontekście przykładów z innych krajów europejskich. Wśród obiektów znajdują się zarówno przedmioty wdrożone do produkcji przemysłowej, krótkie serie, jak i prace unikatowe. Wystawa i Aukcja Dizajnu ma być w naszej intencji krokiem ku zmianie funkcjonowania polskiego dizajnu na rynku sztuki i zachętą do budowania własnej kolekcji.

Katalog Aukcji Dizajnu

Kurator: Katarzyna Figura, ARTon


Pomorska 21. Dom Towarzystwa Kredytowego
Pomorska 21
+48 42 6304123
godziny otwarcia:
20.10 czw.:  19.00-20.30
pn.-pt.: 15.00-20.00
sb.-nd.: 13.00-19.00